Kontakta oss

Vad kul att du hittat hit - har du någon fundering? Kontakta oss gärna så återkommer vi så snart som möjligt!

Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.

Verksamhetsutveckling

En cirkulär utvecklingsmodell

Verksamhetsutveckling och resultat uppnås inte med en traditionell linjär utvecklingslogik. Inte heller med traditionell utbildning. I stället sker verklig utveckling i verkliga organisationer i enlighet med en cirkulär utvecklingsmodell. Den cirkulära utvecklingsmodellen innebär en utforskande och experimentell ansats där man resultatfokuserat testar och tillsammans utforskar verkligheten. Denna ansats möjliggör ökad insikt och lärande i den egna utvecklingsprocessen samtidigt som den har förmåga att vara framgångsrik i en kontext som kontinuerligt förändras.

Redan i mitten av 90-talet började vi därför experimentera med en ny och mer aktionsorienterad ledarskapsutveckling i syfte att träna ledare i förändringsledning. Vår idé var att se ledarutveckling som träning – där man lär genom att testa i den egna vardagen. Utvecklingsförmågan utvecklas genom att leda utveckling och lära av detta. Verksamheten utvecklas genom att träningen sker i den egna vardagen. Det är så vår utvecklingsmetodik är uppbyggd.

Första steget i vår utvecklingsmetodik är att sätta upp ett Extraordinärt resultat (EOR) för utvecklingsarbetet. EOR har relevans både för människorna och verksamheten och kan inte nås genom att göra mer av samma. EOR blir därför motorn i utvecklingsarbetet eftersom den låter oss lämna den kända lösningssfären för den okända. Vi skapar på så sätt utveckling, innovation och rörelse. Med en väldesignad systematik utvecklas verksamhet och människor. Samtidigt.


Utveckla verksamheten och människorna - integrerat

Traditionellt har utvecklingsarbete i organisationer antingen fokuserat på utveckling av det personliga ledarskapet (det vi kallar inre perspektiv) eller på verksamhetsutveckling (det vi kallar yttre perspektiv). Vi ser annorlunda på verksamhetsutveckling och använder därför vår 4-fältare för att göra analysen av både verkligheten och framtiden och vad som finns däremellan.

Vår 4-fältaanalys tar fasta på att det i en organisation finns både inre och yttre perspektiv och både individer och kollektiv. 4-fältasanalysen belyser produktionsapparaten som beskriver hur man organiserar och styr arbetet i form av strukturer, processer och roller. Vidare belyser den vilka förmågor som finns i organisationen, hur de individuella drivkrafterna ser ut och vilken kultur som råder. Var och en av de fyra kvadranterna är starka och har stor påverkan på organisationen och det är samspelet mellan alla fyra som avgör vilka resultat en organisation skapar. Det spelar ingen roll hur väldesignad produktionsapparaten är om det inte finns förmåga och vilja att arbeta i den och på samma sätt räcker det inte med högmotiverade och kompetenta medarbetare om arbetet är obefintligt eller ologiskt organiserat.

Den inre och yttre utvecklingen kan inte separeras i tid och rum. Vi vet att det ena inte fungerar utan det andra och att vi behöver kombinera både dessa perspektiv för att bli framgångsrika när vi driver verksamhetsutveckling. Att integrera det inre och yttre i verksamhetsutveckling är vår innovation som vi finslipat under snart 15 år och en av grunderna i vår utvecklingsmetodik. Vi arbetar tvärvetenskapligt och länkar vårt arbete till områden där strategisk förändring, systemteorin och ingenjörskonsten är en del. Den beteendevetenskapliga delen är en annan. Vår 4-fältsanalys är central.

Rörelsen är nyckeln till utveckling

Forskningen visar att det är den egna rörelsen som är grunden för att man ska ta till sig och omsätta externt utvecklad kunskap. Utan en egen rörelse kommer yttre kunskap i form av koncept, metoder och teknologier bara att uppfattas som abstrakta och främmande begrepp. För att bli mer konkret behöver den länkas än tydligare till ledarna och deras verklighet. Det är därför alla våra utvecklingsinsatser bygger på verkliga utmaningar i deltagarnas vardag.

Vår utvecklingsmetodik är designad för att få i gång just denna rörelse. Det Extraordinära resultatet är motorn och det som leder till ett utforskande agerande i vardagen. Om vi på riktigt vill bryta ny mark, skapa innovation och extraordinära resultat så är det rörelsen och det gemensamma agerandet som är nyckeln.

För att få i gång rörelse, synliggöra om det finns rörelse eller inte och stödja den framåt används en så kallad stödstruktur. Stödstrukturen består av träningspass, systematisk reflektion och individuell coaching. Dessa tre komponenter finns i vardagen över tid och blir ett stöd i att komma i mål med verksamhetsutvecklingen. Vår utvecklingsmetodik bygger på att agerandet sker i vardagen och att stödstrukturen stöttar den utveckling som drivs där.

Resultatet av våra stödstrukturer är att ledarna fullt ut äger sitt utvecklingsarbete och sina verksamhetsresultat. Verksamhetsutveckling är enligt oss en explorativ resa där ledare och medarbetare tillsammans får möjlighet att utforska det möjliga och uppnå det extraordinära.