Kontakta oss

Vad kul att du hittat hit - har du någon fundering? Kontakta oss gärna så återkommer vi så snart som möjligt!

Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.

Forskning

Vår utvecklingsmetodik

Kravet på snabbare förändring och utveckling startade för 30 år sedan. Organisationerna var då komplexa, hierarkiska och ineffektiva. Vi visste att de skulle brytas sönder av den nya tiden. Det var bara en tidsfråga.

Vi studerade pionjärerna – de som då skapade radikala (extraordinära) resultat både gällande effektivitet, ökad kundnöjdhet och mer välmående medarbetare. Lösningarna var ganska enkla. Det nya var på sättet utvecklingsarbetet genomfördes. Det skilde sig från det som stod i böckerna.

Forskningen var tydlig. Utveckling och resultat uppnås inte med den traditionella linjära utvecklingslogiken. I stället sker verklig utveckling i verkliga organisationer genom att resultatfokuserat testa och utforska tillsammans. For Full Potentials utvecklingsmetodik är baserad på denna forskning. Vi har under lång tid och stegvis förfinat den.

For Full Potentials utvecklingsmetodik är grundad i forskning och hur utveckling faktiskt sker i verkliga livet. Det gör att den har högre precision och är effektivare än tidigare linjära metoder.

Våra stödstrukturer

Nu när vi vet hur utveckling sker på ett effektivt sätt så kommer vi till nästa fråga och utmaningar: Hur kan vi träna och stötta ledare i att leda utveckling på det nya sättet?

Forskningen var även här tydlig. Det enda vi visste var att traditionell utbildning inte kommer att lösa det. Som For Full Potentials första uppdragsgivare sa – vi spenderar flera miljoner årligen på ledarskapsutbildningar – vi får en massa fina kursutvärderingar men inga synliga resultat i verksamheten.

Redan i mitten av 90-talet började vi experimentera med ny och mer action orienterad ledarskapsutveckling (”Träningsläger för förändringsledare”, Arbetslivsinstitutet, 1996). Vår idé var att se ledarutveckling som träning – där man lär genom att testa i den egna vardagen. Utvecklingsförmågan utvecklas genom att leda utveckling och lära av detta.

Vi kallar det idag stödstrukturer. De är sinnrikt konstruerade där vi varvar träningspass, med systematisk reflektion och individuell coaching. Utgångspunkten är alltid den samma – att utgå från och leverera resultat i deltagarnas verklighet. Genom nya digitala möjligheter klarar vi idag av att än mer integrera stödstrukturen i människornas verklighet och vardag.

Det blir tids- och kostnadseffektivt. Resultaten låter inte vänta på sig.

For Full Potential stödstrukturer är grundad i forskning och praktisk ledarträning under många år och är effektivare än traditionell utbildning.

Resultat bortom insatsen

Nu har vi beskrivit ”hemligheten” varför våra kunder kan nå resultat bortom insatsen. Det baseras på två innovationer:

  1. En utvecklingsmetodik som har bättre precision och är effektivare än tidigare linjära metoder
  2. Stödstrukturer som på ett effektivare sätt tränar och utvecklar ledare än traditionell utbildning

Därför kommer ni att nå resultat som ni inte trodde var möjliga. Ni kommer göra det med en förvånande liten insats. Därför kan vi garantera resultat bortom insatsen. Det är vårt kundlöfte. Och det är den gemensamma feedbacken vi får från våra kunder – ”att vi kunde nå så här långt på den här kort tiden”. Utvecklingen blir snabbare, bättre och roligare.