M204521d

OUR STORY.

Vi ställde samma fråga från två olika perspektiv.
Är det möjligt att skapa livfulla och effektiva organisationer där människor skapar värde varje dag? Lika resultatfokuserade och dedikerade – en som utforskat organisationer i 30 år – en som systematiskt experimenterat med att frigöra den mänskliga potentialen. Våra vägar möttes och vi fick möjlighet att tillsammans söka svaren. This is our story.

M204556m

OUR SCIENCE.

När vi träffades visade sig att vi sökt svar på samma fråga men ur två olika perspektiv. Det tog många år innan vi träffades och tillsammans fick möjlighet experimentera oss fram till svaret på frågan - Hur kan vi skapa livfulla och effektiva organisationer där människor skapar värde varje dag?

Vår utvecklingsmetodik är vetenskapligt baserad och praktiskt testad i en rad organisationer under många års tid. Det kanske mest spännande är att vi funnit att samma metodik fungerar oavsett om det gäller utveckling av en hel organisation, ett team eller en individ. Kokar vi ner all forskning och praktisk erfarenhet vi har, så får vi följande tre fundament som vår metodik bygger på:

  1. Resultatorienterat
  2. Ställningstagande
  3. Experimentellt

Det behöver vara resultatorienterat kopplat till kärnverksamheten (så att det inte blir något vid sidan om). Det behöver vara ett ställningstagande på riktigt (så att det inte rinner ut i sanden). Vi behöver sluta förändra och börja experimentera oss in i framtiden.

M204343a

Vi ska uppehålla oss vid den tredje punkten för den är helt fundamental. Det är där det stora skiftet ligger. Den gamla förändringslogiken att vi ska förändra oss från A till B. De gamla linjära förändringsmetodikerna kommer inte att fungera. Lite pinsamt att inse att det redan finns i Jannes licentiat avhandling från 1994.

När vi i djupa fallstudier studerade hur ”faktiska förändringar sker i verkliga organisationer” så finns det bara ett sätt som det aldrig skett på – enligt den linjära ingenjörsmässiga metodiken. Istället sker verklig förändring genom att testa, experimentera och utforska det okända tillsammans.

Forfullpotential har utgått från hur verklig förändring sker i verkliga organisationer – och utvecklat en metodik utifrån detta. Vi har själva testat fram en metodik som nu fungerar – den förstås av alla, den skapar energi, rörelse och resultat. Och inte minst viktigt – den utvecklar förmågan att vara i rörelse.

Den är robust. Den är välgrundad. Den tar er in i framtiden. Om ni vill.

M204611e

BELLA MY STORY.

För mig började resan efter att varit inne i många olika företag och fått insikter om människornas effektivitet, hållbarhet och utveckling. På en löprunda i skogen blev det uppenbart – ”jag vill börja experimentera, hur kan människor använda sin fulla potential i vardagen”. Jag byggde ett hus mitt i en rondell i Stocksund, Stockholm. Det var ingen slump att det just blev den marken. Att kunna känna trygghet och hålla båda fötterna på jorden när allting rör sig runtomkring, då har man skapat de bästa förutsättningar att designa sitt liv.

I det lilla huset i rondellen utforskades det i 15 år med kroppen som verktyg. Yogan var inte allmänt känd när studion öppnade. Detta underlättade eftersom det inte fanns många förutfattade meningar om rätt och fel i utforskande av potentialen i kroppen.

M204289d

Yogan var ett verktyg som innehöll det jag trodde skulle vara nycklar för oss människor. Uppmärksamhet, andning, energi och skapa flöde i kroppen. Jag insåg bara efter ett par år att världen rör sig snabbare och snabbare och hade en tro om att det underlättar för oss människor om vi hittar ett snabbare sätt att bemästra utmaningarna som uppstår när man vill nå sin potential. Jag valde att grunda en egen metodik, Mind to body. Att snabbt och enkelt skifta begränsande beteendemönster via kroppen. Nya experiment, nya insikter men fortfarande en förståelse om att utan det andra ”yttre” kan det bli en livsstil i en organisation. En dag, efter ca 10 år fick jag en bok i handen av min bror – For Full Potential, Chefs- och ledningsutveckling. Då visste jag, här är det, forskningen, empiriska basen, och testat i verkligheten. Nu är det dags att förverkliga det jag såg för 20 år sedan när jag var inne i flera bolag och såg potentialen men insåg också att energi utan en tydlig spelplan och riktning kan skapa oreda.

Dags att ta klivet att omsätta det i människors vardag, deras arbetsplats.

M204602e

JANNE MY STORY.

För några veckor sedan fick jag en massa ”grattis på årsdagen” på Linkedin. Jag frågade dem vad det var för årsdag. Och det visade sig att det vara min 30 års-dag. Den första 1 mars 1991 klev jag in på Universitet i Linköping och påbörjade min forskning. Det går fort när man har roligt. This is My story.

Året var 1991. Som alla andra nyexaminerade industriella ekonomer låg jag sömnlös över Produktivitetsdelegationens rapport som visade att Sverige halkade efter övriga OECD länder. Det var oroande. Så här kan vi inte ha det! Jag tog rygg på en professor. Vi besökte det finaste vi hade - svensk basindustri och våra kronjuveler inom verkstadssektorn – som vi en gång byggt vår välfärd på.

Jag fick en chock. Det var som att kliva in på Naturhistoriska museet i Stockholm. De organisationer jag fick se var som en kvarleva från en gammal tid. De var komplexa, hierarkiska och extremt ineffektiva. Än värre - människorna i dessa organisationer hade en livfullhet som i ett begravningssällskap med skyhöga sjuktal. Människor mådde inte bra. Än mindre fick de möjlighet att växa och vara sin fulla potential. Det var inte OK för mig.

M204608d

Jag bestämde mig där och då att jag skulle bidra till att skapa effektiva och rörliga organisationer där människor får möjlighet att nå sin fulla potential utifrån sina förutsättningar.

Vi dammsög Sverige på pionjärer som skapat radikala resultat båda gällande effektivitet, ökad kundnöjdhet och mer välmående medarbetare. Inte sällan var det 50% förbättringar i alla dimensioner. Lösningarna var ganska enkla (1.Processorientera, 2. För mer ansvar, 3. Skapa team) utmaningen var förändringsprocessen – det vill säga HUR få det att hända – och det är frågeställningen jag utforskat sedan dess.

Efter några år på KI som förändringsforskare bestämde jag mig för att starta och fortsätta min resa inom For full potential. Vi fick möjligheten att under några år experimentera med en ny form av ledningsutveckling i en av Nordens största koncernen – det blev grunden i den metodik som nu 10 år senare är solid, välgrundad och som skapat radikala resultat i en rad organisationer – som valt att utforska det okända och uppnå det extraordinära.