Kontakta oss

Vad kul att du hittat hit - har du någon fundering? Kontakta oss gärna så återkommer vi så snart som möjligt!

Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.

Organisations­utveckling

På ett modernt sätt

Utveckling och transformation

Vår expertis är utveckling och transformation av organisationer och vår grundidé är att träna organisationer att själv leda denna utveckling. Det gör att vi med små insatser kan få resultat och stor utväxling. Vi arbetar med både stora koncerner och mindre organisationer. 

Varför en ny typ av organisation

Igår var världen stabil, enkel och förutsägbar. Den var fyrkantig. Då var det bra att ha fyrkantiga organisationer. Det passade ihop. Idag och än mer i morgon är världen föränderlig, mer komplex och oförutsägbar. I konstant rörelse. Den är mer rund. Fyrkantiga organisationer i en rund värld är inte bra. Många är i detta mellanläge idag – i en rund värld och fast i fyrkantiga strukturer. Alla känner det.

Framtidens organisation

Vår organisationsutveckling är lämplig för er som vill ha utveckling, rörelse och resultat på alla nivåer. För er som vill uppnå resultat bortom dagens. Ni har insett att det inte längre räcker att bara ”fila på den gamla modellen” utan att ni behöver ta er an utvecklingen på ett nytt sätt. Gå från fyrkantig till rund. Ni vill ha en organisation där ni snabbt får genomslag av era strategiska initiativ i kombination med ett starkt egenansvar för den resultatdrivna operativa utvecklingen. Ni vill ha en organisation där utveckling är en naturlig del av vardagen. En rund organisation för en rund värld. Det är vad ni får av vår organisationsutveckling.

Modern organisationsutveckling

Vi erbjuder en modern organisationsutveckling vilket för oss innebär att den är:

  • Resultatdriven
  • Förenar ingenjörskunskapen med beteendevetenskapen
  • Utforskande – med fokus på att agera och testa
  • Systematisk och kopplad till vardagen

Forskningen är tydlig med att all utveckling behöver vara resultatdriven. Bra förändringar börjar med resultat, inte tvärt om. Därför startar vi organisationsutvecklingen med att ni sätter ett extraordinärt resultat som ni vill uppnå. Detta blir en tydlig ram och riktning för hela organisationen.

Därefter har vi en metodik som förenar ingenjörskonsten (designkunskap) med beteendevetenskapen (processförmåga) – där ni designar en framtida organisation som utvecklar yttre struktur och inre kultur, hand i hand. Ni tränas i att leda utvecklingsarbetet på ett sätt som säkerställer en yttre systematik och att ni får med er alla medarbetare i en gemensam riktning.

Modern organisationsutveckling är utforskande och handlingsorienterad. Vi lägger 20% av tiden på att designa och 80% av tiden på att testa nytt och agera i vardagen. Inte tvärt om. Det gör att ni snabbt får framdrift, resultat och att ni via nya insikter får ökad precision och framdrift i utvecklingsarbetet.

Risken med det motsatta är att ni fastnar i oändliga diskussioner och ritande av rutor, pilar och boxar, ändlösa beslutsprocesser så att ni sedan varken har kraft, lust eller energi att genomföra den fina planen. Den blir en pappersprodukt. Den här gången också.

Vår metodik för organisationsutvecklingen är systematisk och kopplad till vardagen. Vi bygger en stödstruktur som gör att både ledarna och gruppen blir framgångsrika i sina aktuella ledningsuppdrag. Det blir en systematisk ”on the job training”. Vi kombinerar olika insatser, både gemensamma och individuella, där den utforskande ansatsen stärks upp av systematisk reflektion i vardagen som säkerställer rätt riktning och framdrift.

Träning på alla nivåer

Organisationsutveckling handlar om att få med alla. Att skapa rörelse och resultat på alla organisatoriska nivåer i en given riktning. Därför stöttar vi utvecklingen och tränar ledare, team och medarbetare på samtliga organisatoriska nivåer.

Högsta ledningen får strategisk ledningsgruppsutveckling – som oftast handlar om att få ihop gruppen, sätta den strategiska agendan och tillsammans få det gjort.

Vi stärker nästa nivå av ledningsgrupper och utvecklingsteam som driver strategiskt viktig utveckling. De tränas i vår utvecklingsmetodik som säkerställer framdrift och genomslag av de strategiska initiativen.

Ledare och nyckelpersoner får stöd och integrerad ledarträning som säkerställer resultat i ledarens operativa vardag. Vi har även möjlighet att göra breddinsatser för alla medarbetare.

Då vi är engagerade på alla nivåer kan vi snabbt skapa rörelse och därmed resultat på alla nivåer parallellt. Det behöver inte ske traditionellt sekventiellt med lång tidsfördröjning. Via systematisk reflektion kortsluts utvecklingen mellan de olika nivåerna, vilket gör att ledningen i realtid kommer att ha en aktuell och tillförlitlig bild som möjliggör snabbt och precist beslutsfattande.

Om ni vill tränar vi upp interna handledare och vi bidrar gärna till interna academy. Våra utvecklingsinsatser integreras med ledning och styrning så att en fortsatt dynamik och utveckling byggs in i systemet (i ert DNA).

Anpassat upplägg

Vi har bra designkompetens och vi kommer göra ett anpassat upplägg som precis möter era förutsättningar och er målbild. Vi har kvalitetssäkrade produkter som vi anpassar och kombinerar vilket gör att ni kommer att få med hela organisationen på ett mycket tids- och kostnadseffektivt sätt.

Vi har ofta långa partnerskap med våra kunder när det gäller organisationsutveckling. Det brukar börja med någon form av analys där vi får förståelse för er unika utvecklingsresa. Inte sällan startar det sedan med en utvecklingsinsats av ledningsgruppen – för att skapa en solid plattform och riktning. Stegvis aktiveras sedan alla medarbetare och hela organisationen i utvecklingsarbetet.

Tycker du det vi gör verkar spännande? Testa oss!

Det är så det brukar gå till. Våra partnerskap brukar starta med en mindre insats. Inte sällan en halvdag i ledningsgruppen eller att vi är med på en medarbetardag. Vi faciliterar stora samlingar men det kan också vara att din grupp eller du som ledare behöver bryta igenom och få framdrift i en specifik frågeställning.

Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.

Se även våra andra produkter

Alla produkter är baserade på samma metodik och går utmärkt att kombinera eller byta i mellan