Kontakta oss

Vad kul att du hittat hit - har du någon fundering? Kontakta oss gärna så återkommer vi så snart som möjligt!

Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.

Strategisk HR

Nya umgängesformer mellan HR och Verksamhet

Organisationer möter idag en komplex och betydligt mer osäker och föränderlig omgivning. Kraven på organisatorisk utveckling och transformation är större än någonsin. Omställningen är fundamental och berör såväl yttre strukturer som mänsklig utveckling av kultur och nya förmågor som bär in i framtiden. HR:s roll är viktigare än någonsin men behöver precis som andra delar av organisationen utvecklas.

Det kommer inte att vara det yttre skiftet i form av ny teknik eller nya affärsmodeller som kommer att vara begränsande. Flaskhalsen kommer att vara den inre mänskliga omställningen. Att identifiera och utveckla rätt förmågor, att göra upp med en gammal kultur och säkerställa stöd och träning av de chefer och ledare som är satta att leda denna utveckling.

Historiskt har HR arbetat separerat eller parallellt med kärnverksamheten. Många gånger har det hela utvecklats till ett tondövt umgänge mellan stab och linje, där inte sällan verksamhetens företrädare värjt sig från alla vällovliga centrala initiativ och aktiviteter. Paradoxalt nog har ibland separeringen mellan HR och verksamhet ökat - i tider då behovet av samarbete och integration är större än någonsin. Det yttre verksamhetsskiftet behöver länkas till en inre mänsklig transformation. Det gör att HR:s roll och kompetens är viktigare än någonsin.

Att aktivt bidra till förflyttningen

Det kommer dock inte att räcka med att HR har sitt årshjul, gör medarbetarundersökningar och köper in bra utbildningar. HR behöver bli en strategisk partner till verksamheten och aktivt bidra i arbetet att både formulera och exekvera på ledningsgruppens strategiska agenda. Det är en ny roll som kräver att HR – precis som andra delar av organisationen – tar ett rejält kliv i såväl kompetens som arbetssätt. För att bli framgångsrik i en mer strategisk roll och bidra till verksamhetens ledningsarbete behöver HR:

  1. Förstå verksamheten och dess förflyttning in i framtiden
  2. Se hur HR kan och ska bidra till denna utveckling
  3. Ta rollen och bidra i den ledningsgrupp man är en del av

Grunden för verksamhetsnära HR är att man genuint förstår den verksamhet som man är satt att bidra till. Vidare behöver man kunna se och förstå hur HR kan bidra till förflyttningen av just denna verksamhet – bidra med en utvecklingsförmåga som övriga i ledningen inte besitter. Utan denna kunskap finns det en risk att HR hamnar i ett eget spår vid sidan om. Man får eventuellt vara med på ledningsmötena och ha sin HR-punkt på agendan, men man kommer inte att få ett reellt inflytande eller bidra till den faktiska utvecklingen.

Visa sitt värde

HR-ansvariga behöver växa och ta rollen i ledningsgruppen. Man kommer att behöva visa sitt värde ”här och nu” i skarpa frågor samtidigt som verksamhetsföreträdarna behöver öppna upp en plats i ledningsgruppen för ett mer strategiskt inriktat HR. Då kan det bli en dans mellan HR och verksamheten där nya umgängesformer formas. Varför skulle detta ske just nu?

Jo, alla lider av det gamla haltande samspelet samtidigt som kravet på omställning och samarbete är större än någonsin. På Universitet i Linköping satt ingenjörerna i A och B-huset och räknade på allt möjligt. De är idag verksamhetsföreträdare. I D huset långt ut på slätten huserade beteendevetarna. Redan där sker en separation – som sedan fortsatt in i hur våra organisationer fungerar. HR för sig och verksamheten för sig. Det är dags att på riktigt integrera dessa båda kunskapsområden.