Kontakta oss

Vad kul att du hittat hit - har du någon fundering? Kontakta oss gärna så återkommer vi så snart som möjligt!

Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.

Är ledningsgruppen ett team?


Definitionen av ett team är att det har ett gemensamt mål där medlemmarna i teamet är beroende av varandra för att nå målet. I ett team är rollerna tydligt definierade och man träffas regelbundet för att utvärdera prestation och samarbete. För att ledningsgruppen ska bli ett team behöver ovanstående uppfyllas. Tyvärr är ledningsgrupper ofta just en grupp individer som möts och informerar varandra och inte ett effektivt team som driver utveckling av verksamheten tillsammans. Men idag mer än någonsin är samverkan och samarbete över professions- och kompetensområden avgörande för att lösa de problem och utmaningar som uppstår i en organisation. Men hur kan man då ta nästa steg i att förvandla ledningsgruppen till ett team?

Gemensam riktning och stöd genom utvecklingsfaserna

Vår utvecklingsmetodik är utformad på ett sätt som stödjer teamutveckling. Första steget i denna är just den gemensamma riktningen. Vi kallar den ett Extraordinärt resultat (EOR). Det är alltid här vi börjar och detta är första steget i att börja svetsa samman teamet. Här får teammedlemmarna ta fram en gemensam riktning som har betydelse för varje teammedlem och för verksamheten de leder. Andra steget är det personliga ställningstagandet, vilket skapar trygghet och drivkraft för individ och team. Därefter skapar vi precision genom analys av verklighet och framtid. Detta ger en tydlig struktur och ramar, vilket bygger både trygghet och tillit i teamet och främjar kreativiteten. Sen påbörjas ett experimentellt agerande. Här tränas det hypotesdrivna och utforskande arbetssättet och när vi kopplar på systematisk reflektion i grupp tränas öppenheten upp i teamet, vilket skapar psykologisk trygghet när olikheter synliggörs och hanteras och vi lär av varandra. Genom hela processen tränas samarbete och teamet skapar rörelse och framdrift tillsammans.

På väg mot målet genomgår teamet ett antal utvecklingsfaser som tydligt visar att utvecklingen både kan drivas framåt eller blockeras. Vår utvecklingsmetodik främjar framdriften genom de olika utvecklingsfaserna (Tillhörighet och Trygghet, Opposition och Konflikt, Tillit och Struktur, Arbete och Produktivitet, Avslut) helt i enlighet med forskningen om team (Susan Wheelan). Den rörelse som skapas genom vår metodik är nyckeln för att teamet skall utvecklas och bli effektiva.


Att bygga team genom verksamhetsutveckling

Teamutveckling enligt For Full Potential sker alltid kopplat till den egna verksamheten och rollen.

Riktigt utveckling kan inte ske i ett organisatoriskt vacuum, utan sker istället i vardagen i verkliga händelser och utmaningar. Starka team skapas när det finns en gemensam målbild och ett beroende till varandra. Det är därför vi menar att det är viktigt att teamutveckling sker samtidigt som teamet, i den egna vardagen, tar sig an ett gemensamt utvecklingsarbete. Träningen av teamet sker samtidigt och parallellt.

I konstruerade miljöer och processer är det inte svårt att samarbeta, det är i verkligheten som olikheterna framträder och utmaningarna dyker upp. Det är här det behöver finnas parallell träning och en stödstruktur som gör att det motstånd som uppkommer inte bromsar utvecklingen utan stöttar teamet att se och sätta ord på motståndet och därefter komma vidare. For Full Potentials metodik skapar en stödstruktur som bygger ett starkt team som över tid utvecklar såväl individer som team och verksamhet.

Individuell utveckling skapar trygga teammedlemmar

Mycket kan hanteras och tränas i teamet direkt, annat inte. Därför är en modig och strukturerad coaching en viktig del av vår utvecklingsmetodik. Med hjälp av denna skapas en stödstruktur för individen genom utvecklingsresan. Coachingen ställs alltid i relation till den egna verkligheten och vad som skall uppnås.

Individuell coaching är en viktig nyckel när man ska bygga ett team, då all ledningsgrupps- och teamutveckling också bygger på och innebär personlig utveckling. Individer och därmed teammedlemmar har olika personlighet, preferenser, förmågor, kompetenser, beteenden och erfarenheter, vilket i sin tur innebär att olika reaktions- och beteendemönster kommer att synliggöras under en förändringsresa.

I individuell coaching får ledare och teammedlemmar hjälp att hantera detta för att inte riskera blockering av den utveckling som behöver ske. För att lyckas i sin roll och nå sin fulla potential behöver teammedlemmarna öka sin självkännedom och träna sitt självledarskap och ledarskap. Först då kan de skapa förutsättningar för och bidra till att teamet och organisationen når sin fulla potential.