Trelle­borgs kommun

Vi jobbade tillsammans med arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborg när de utvecklade ”Trelleborgsmodellen” ett nydanande arbetssätt som har lett till extraordinära resultat inom områden som arbetsmarknad, etablering, ekonomiskt bistånd och mottagande av ensamkommande barn och unga. Modellen är nationellt uppmärksammad och har via Vinnova spridits i landet under namnet ”från Rebell till Modell”. For Full Potential designade en stödstruktur med bland annat ledningsgruppsutveckling, utbildning, processorientering och coachning och har därefter fortsatt att arbeta med ledningen.

Axfood

For Full Potential fick i uppdrag att hjälpa Axfoods IT-utvecklingsavdelning att uppnå sitt önskade EOR – att bli en framåtlutad affärspartner. Tillsammans utvecklade vi ett ledarskap efter agila principer, för en mer rörlig organisation, anpassad till en föränderlig verklighet. Istället för att bara rikta in oss på ledningsgruppen har vi hjälpt till att utveckla hela organisationen. For Full Potential började arbetet med Axfood IT utveckling men är nu involverade inom en rad områden.

Helsing­borgs­hem

For Full Potential fick i uppdrag att transformera både strukturen och kulturen på Helsingborgshem. Målet var en mindre hierarkisk organisation med tydligare fokus på kunden. En organisation präglad av samarbete och tydliga funktioner, som snabbt kunde ställa om till nya förutsättningar i en föränderlig omvärld. For Full Potential hjälpte till att skapa rörelse på alla nivåer, och tränade upp nya förmågor och beteenden som blev avgörande för att få den nya organisationen att fungera. Alla medarbetare på Helsingborgshem deltog i processen.

Accigo

Accigo är ett företag som levererar affärs och verksamhetsutveckling baserat på digitala lösningar. For Full Potential har hjälpt till att skapa en kultur och organisation som klarar av att ständigt utvecklas i takt med den extremt snabbrörliga branschen. Under de fyra år som vi har samarbetat har For Full Potential direkt eller indirekt arbetat med att utveckla ledarskapet och designa stödstrukturer för att alla medarbetare skall nå sin fulla potential.

Öresundskraft

For Full Potential har hjälpt Öresundskraft att bygga transformationsförmåga. Både genom att identifiera och vägleda till vad som behövde göras, och genom att sätta upp en stödstruktur och driva på den individuella utvecklingen för att skapa varaktig rörelse. I arbetet har vi bland annat övat upp förmågan att rent fysiskt frigöra energi. Transformationen har genomsyrat hela organisationen och lett till extraordinära resultat.

Randy fath ymf4 9 Y9 S A unsplash

Organisation

Vårt erbjudande: När ni vill ändra livstil i hela organisationen och möta framtiden på ett nytt sätt. Finns som fast pris utan bindningstid.

XL - EXTRA ALLT

Skapar rörelse och resultat på alla systemnivåer. Integrera utvecklingsmetodiken i er organisations genetiska kod. Träna interna förmågor till experter i metodiken. Alla erbjudanden för team, ledare och medarbetare integreras

Senior advisor för att designa framtidens organisation. Här gör vi en helt anpassad design utifrån era förutsättningar och vilket värde ni vill uppnå

Nathan dumlao 6 Vh PY27jdps unsplash

Team

Vårt erbjudande: Bli ett hållbart och livfullt team som vill uppnå det extraordinära tillsammans. Våra erbjudanden finns i small, medium och large. Till ett fast pris utan bindningstid.

LARGE

120 000 kr/mån
Bli ett strategiskt team som skapar rörelse i hela organisationen och leder transformation.

MEDIUM

60 000 kr/mån
Bli ett extraordinärt team

SMALL

30 000 kr/mån
Bli ett team, få energi och skapa rörelse

Jehyun sung 6 U5 A Em Q Iajg unsplash

Ledare

Vårt erbjudande: Trygga ledare som är nyfikna på att leda i det okända. Våra erbjudanden finns i small, medium och large. Till ett fast pris utan bindningstid.

LARGE

120 000 kr/mån
Bli ett strategiskt team som skapar rörelse i hela organisationen och leder transformation.

MEDIUM

60 000 kr/mån
Bli ett extraordinärt team

SMALL

30 000 kr/mån
Bli ett team, få energi och skapa rörelse

Bruce dixon 3 M9 WJQV Hzog unsplash

Medarbetare

Vårt erbjudande: Hållbara och livfulla medarbetare som levererar det extraordinära. Våra erbjudanden finns i small, medium och large. Till ett fast pris utan bindningstid.

LARGE

30 000 kr/3 mån
Bli din fulla potential genom att aktivt bryta begränsande beteendemönster.

MEDIUM

3 000 kr/år
Medarbetare som levererar det extraordinär i sin roll.

SMALL

1 500 kr/år
Hållbara medarbetare med energi och i rörelse.

Baat

Nyhet!
Ledarträning på abonnemang.

Vår filosofi är att det ska var enkelt att hänga med oss därför har vi skaffat abonnemang utan bindningstid. Du kan helt enkelt därför avsluta och byta när du vill. Vi vet att dina behov och utmaningar kommer att ändras över tid – så varför ska du vara fast i ett upplägg eller hänvisad till ett visst kursdatum? Hos oss kanske du först vill ha Ledare Large men sedan vill du ha med hela ditt team och kanske väljer Team Medium för att därefter gå över till Ledare small. Självklart kan du även få med dig alla medarbetare också. Som ett familjeabonnemang. Kombinera som du vill. Vi kallar det ledarträning on demand. Allt för att Utveckling ska vara Enkelt och Roligt.

Läs mer
Brooke cagle WHWY Bmtn3 0 unsplash

Hållbara medarbetare
från 1500 kr/år

Vi erbjuder rörelse och resultat på alla nivåer i din organisation. Vi har en utvecklingsmetodik som säkrar resultat i verksamheten och människornas hållbarhet, samtidigt som ni bygger förmåga för framtiden. Våra erbjudanden finns för medarbetare, ledare, team och hela organisationen. Till ett fast pris. Ingen bindningstid.
Vi sätter organisationer i rörelse.

Läs mer

Axfood

”Samarbetet har stärkt vår ledningsgrupp och gett oss verktyg att utvecklas både som grupp och individuellt. Vi har lärt oss verktygen under tiden som vi har använt dem – för att göra en förflyttning som fortsätter att ge väldigt fina resultat.”

— Annika Zettermarck, IT-utvecklingschef

Accigo

”For Full Potential har inga färdiga lösningar, utan utmanar oss hela tiden att själva skapa rörelse framåt. Intellektuella förändringar tar tid, men metodiken att blanda in fysiska övningar accelererar tempot och gör transformationen både snabbare och roligare.”

— Mikael Balkö, Delägare

Öresundskraft

”"Ni har gjort en fantastisk och helt avgörande insats för vårt företag. Ni har hjälpt oss att bygga transformationsförmåga, väglett oss för att hitta rätt i vad som ska transformeras, drivit på vår individuella utveckling så att vi klarar och pallar att driva transformationen. Ni har lärt oss att frigöra energi som ligger låst i kroppen och att använda hela kroppen i transformationsarbete. Tack vare er har många släppt sargen en gång för alla. Jag och många med mig är idag en bättre ledare och en ännu lyckligare person. Ni är rätt på riktigt. Att jobba med er är krävande men resultatet talar för sig själv. Vi är transformerade i verkligheten."”

— Anders Östlund, vd

Trelle­borgs kommun

”Det bästa med For Full Potential är att de hjälpt oss att själva ta ut kursen och förverkliga tankar och idéer om förbättringar som hade väckts i vår verksamhet. Eftersom vi jobbar inom ett område som ständigt förändras, utifrån läget i omvärlden, så har det varit ovärderligt att med modeller och stöd få igång en verksamhetsutveckling i alla förvaltningens delar.”

— Zara Göransson Tosic, Förvaltningschef

Helsing­borgs­hem

”Vi jobbar i en verklighet där det händer oväntade saker hela tiden, och nu är vi rustade för det. Vi har stolta och trygga medarbetare trots att vi genomför en transformation mitt under en pandemi, det beror på att vi är metodiska och tränar på att leda i det okända.”

— Jonas Hansson, vd

Vi vet hur du snabbt får saker att hända.

Vi har en resultatorienterad utvecklingsmetodik. Den är vetenskapligt grundad och praktiskt testad. Om du vill skapa livfulla och effektiva organisationer där människor skapar värde varje dag. På ett hållbart sätt. Då är vår metodik rätt för er.

814 B38 C7 19 FA 41 BE 9982 6 B0 F0 BE86984

Våra erbjudanden

Våra erbjudanden finns för medarbetare, ledare, team och hela oganisationen.
Till ett fast pris. Ingen bindningstid.

Om oss

For Full Potential är ett fristående bolag inom modern organisationsutveckling som grundats av Janne Carlsson.

Janne är en av Sveriges främsta designer av framtidens organisation. Som teknologie doktor och förändringsforskare inspirerar han till innovativa och nytänkande organisationer.

Läs mer
M204608d v2
Kuvert smaller logo

Surbrunnsgatan 31A, 113 48 Stockholm, Sweden

janne@forfullpotential.se

hello@forfullpotential.se

Janne tel: +46-708 69 70 11 - Partner