Ledningsträning

Organisation

Varför ledningsträning

Ledningsträning är avgörande för att ni ska förverkliga framtidens organisation. Om ni ska få resultat och genomslag i hela organisationen behöver hela ledningssystemet tränas och utvecklas.

Utvecklingsförmågan - förmågan att leda sin egen utveckling är helt avgörande. Det är över tid den mest kritiska förmågan ni kan äga. Det är i ”linjen” och vardagen det avgörs och där finns era ledningsgrupper och ledare. Därför ska de tränas. Tränas i förflyttning från fyrkantig till rund.

Integrerad i ert utvecklingsarbete

Ledningsträningen behöver vara en integrerad del av ert pågående utvecklingsarbete. Den behöver vara relevant och bidra till framdrift i den utvecklingsfas där ni befinner i er just nu. Att ni bryter igenom i de frågor som ni idag har på bordet. Vi har förmågan att designa ledningsträningen så att den blir en naturlig del av ledningsgruppens och ledarens uppdrag och vardag. Då skapas resultat, energi och framdrift.

Hur fungerar det

Vi har strukturerade produkter. Att vi har strukturerade produkter i olika storlekar möjliggör anpassning. I bilvärlden kallas detta ”modularisering”. Varje bil är unik men den byggs med färdiga moduler. Vi fungerar på samma sätt. Vår ”bottenplatta” är vår utvecklingsmetodik. Den fungerar på alla organisatoriska nivåer.

På så vis kan vi skräddarsy för att exakt möta de behov som ni har. Och ni kan få med hela organisationen på ett mycket tids- och kostnadseffektivt sätt. Vi kommer helt enkelt att kombinera de produkter som precis möter de behov som ni har. Varje produkt är kvalitetssäkrad i sig och kan anpassas och sättas ihop precis utifrån era unika behov. I takt med att era behov ändras – kan vi direkt anpassa designen för er.

När

Ledningsträning är för er som vill förverkliga framtidens organisation. Ni som vill skapa resultat och samtidigt bygga upp er egen utvecklingsförmåga. Det spelar ingen roll om ni är en stor koncern eller en mindre enhet.

Se även våra andra produkter

Alla produkter är baserade på samma metodik och går utmärkt att kombinera eller byta i mellan