Analys

Organisation

Varför

Analys kan låta tråkigt men är ett viktigt fundament och kan göras på engagerande sätt. Det är genom analysen vi får kontakt med verkligheten och kan skapa precision i vårt agerande. Vi gör rätt saker och vi får resultat.

Vår modell

Grunden i den analys vi gör är vår 4-fältare, en modell som visar hur allt hänger ihop och hur resultat skapas i en organisation. Vill ni ha resultat och genuin organisationsutveckling behöver alla fyra kvadranterna utvecklas. Det räcker inte med att enbart utveckla en av dem.

Hur går det till

Vi gör en analys av nuläget (dagens 4-fältare) och designar framtidens 4-fältare. Vi kan då se deltat – hur stor förflyttning är det ni ska göra. Är det genomgripande och påverkar många eller är den mer marginell och påverkar få.

En analys kan ta en dag eller vara en mer omfattande process. Vi kan göra den i form av expertmodellen, men vi föredrar att göra den tillsammans med vår uppdragsgivare.

Skälet är att då skapas involvering, delaktighet och förståelse av analysen. Förutsättningar för genomförandet blir mycket bättre. Det finns många fina konsultrapporter som aldrig omsatts i den operativa vardagen.

Analysen kan göras i workshopformat under någon eller ett par dagar med din projekt- eller ledningsgrupp. Men vi kan även involvera alla medarbetare i analys- och designarbetet.

När

Vi behöver förstå er utvecklingsresa för att kunna designa en stödstruktur som med precision säkerställer att ni får exakt det stöd och träning som ni behöver.

Men analysen kan även ses som en fristående produkt. Den är enkel och kraftfullt och kan vara bra om ni t ex står med dessa frågor:

  1. Varför fungerar inte organisationen, hur behöver den se ut?
  2. Varför får vi inte resultat av tidigare genomförda förändringar?
  3. Varför tappar vi framdrift och energi i utvecklingsarbetet?
  4. Hur ska vi få med alla i vår kommande utvecklingsresa?
  5. Hur ska vi träna våra ledare i förändringsledning?

Se även våra andra produkter

Alla produkter är baserade på samma metodik och går utmärkt att kombinera eller byta i mellan