Om Lean, förändringsförmåga och vad som i praktiken hänt på 20 år